Visi & Misi Epal

Mostwell menjalankan perniagaan yang unik dengan persetujuan masyarakat sosial; kami memastikan setiap pelanggan yang mengambil bahagian dalam kursus-kursus jahitan kami berpuas hati dengan perkhidmatan kami. Kami sangat menggalakkan pelanggan untuk mengembangkan produktiviti dan kreativiti mereka seiring dengan kejayaan kami.

Ini memenuhi misi kami :

Misi Epal
Menyokong dan mendorong manusia untuk membina keluarga yang lebih bahagia dan sejahtera melalui kreativiti di dalam mengekspresikan kasih sayang.

Visi Epal
S
etiap rumah tangga mempunyai pelanggan Epal yang puas dan bahagia.

Konsep Perniagaan Epal
Kami mewujudkan peluang perniagaan untuk individu-individu yang berminat menjadi rakan Epal. Kami membina, melatih dan menyokong rakan-rakan Epal untuk menjadi usahawan yang berjaya dan bahagia.