Struktur Pengurusan

STRUKTUR PENGURUSAN

Bahagian Sumber Manusia:

 • Mentadbir dan menyelaras sistem pengurusan syarikat dan pengurusan sumber manusia.
 • Menguruskan hal ehwal pekerja.
 • Merancang dan melaksana peraturan-peraturan yang telah dikuatkuasakan.

  Bahagian Pemasaran & Pembangunan Perniagaan:

 • Mempromosikan jualan produk dan membangunkan pelbagai jenis aktiviti pemasaran.

  Bahagian Penyelidikan & Pembangunan (R&D):

 • Membuat kajian dan mengembangkan teknik jahitan baru serta fungsi mesin jahit untuk Pusat Latihan Kraftangan Epal.
 • Bekerjasama dengan pakar dari Janome untuk mengkaji kursus jahitan dan menghasilkan produk jahitan yang berkualiti tinggi, sistematik dan profesional.
 • Mencipta kit permulaan untuk memudahkan pembelajaran teknik menjahit.

  Bahagian Akaun:

 • Mengendalikan yuran keahlian, kos mesin jahit dan kos bahan-bahan.
 • Mengawal, menyelaras dan memantau perbelanjaan syarikat.
 • Mengeluarkan komisyen bulanan.

  Bahagian Teknologi Maklumat & Komisyen:

 • Menguruskan dan memperbaiki infrastruktur pembangunan sistem maklumat syarikat dengan efektif dan berkesan.
 • Menyimpan dan mengemaskini data maklumat pelanggan.
 • Mengira komisyen bulanan.

  Bahagian Stok:

 • Menjaga, menyelia dan menguruskan sistem pengurusan stor yang efektif dan berkesan.
 • Menghantar produk syarikat kepada pelanggan.

  Bahagian Perkhidmatan Pelanggan:

 • Memberi segala maklumat tentang produk, aktiviti-aktiviti dan promosi syarikat kepada pelanggan.
 • Menerima cadangan dan komen daripada pelanggan terhadap syarikat.
 • Mengambil tindakan terhadap cadangan dan komen yang diberikan oleh pelanggan.